درباره

قرار گذاشته ایم از این به بعد با شور و شوق و هدفی که خودمان برای خودمان تعیین کرده ایم درس بخوانیم. درس بخوانیم و با لذت زندگی کنیم.
همفکری بچه های دانش آموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید اژه ای نجف آباد از مرداد ماه سال 1396، گروه دانش آموزی پارادکس نام گرفت تا تکمیلی برای تکامل باشد.

با ما باشید …